קריסטל ויז'ן

מערכות תכנה וחומרה לבקרה בתעשיה, מחקר וחקלאות

פרויקטים

פרויקטים נבחרים:

הרחבת מפעל האצות בקטורה

קריסטל ויז'ן תכננה והקימה את הרחבת מערכת בקרת התהליך של מפעל האצות בקטורה לצורך הכפלת היצור. מערכת הבקרה במפעל שולטת באופן מוחלט על תהליך הגידול על שלביו השונים, מחדר הגידול ועד הפקת התוצר הסופי. המערכת מופעלת באמצעות ממשק משתמש נח וקל לתפעול. פרוייקט גידול דגים בבריכות מבוקרות בחוף בערדג בעקבות החלטת הממשלה להוציא את גידול דגי הדניס מים סוף, תכננה חברת קריסטל ויז'ן את מערכת הבקרה של בריכות גידול הדגים על חוף הים. מערכת זו כוללת בקרת חמצן, טמפרטורה, מפלס ועוד.

פרוייקט גידול דגים בבריכות מבוקרות בחוף בערדג

בעקבות החלטת הממשלה להוציא את גידול דגי הדניס מים סוף, תכננה חברת קריסטל ויז'ן את מערכת הבקרה של בריכות גידול הדגים על חוף הים בערדג. מערכת זו כוללת בקרת חמצן, טמפרטורה, מפלס ועודכמו כן, בנתה קריסטל ויז'ן את מערכת ההזנה האוטומטית לבריכות הגידול.

פרוייקט מחקר במים וקרקע במנהל למחקר חקלאי בגילת

חברת קריסטל ויז' פיתחה, תכננה, בנתה והתקינה מערכת של 24 ליזימטרים נייחים ו24 ליזימטרים נעים. מערכות אלו נועדו לביצוע ניסויים מבוקרים בהשקיה. המערכת הינה יחודית בהיותה מורכבת מאד. הפעלת המערכת והשליטה בה מתבצעת באמצעות ממשק משתמש (Crystal OPC). המערכת מאפשרת הפקת דוחות מסוגים שונים לצורך מחקר. בדומה למערכת זו, התקינה החברה מערכת דומה במרכז למחקר חקלאי בירדן.

חברת קריסטל ויז'ן הציבה ב 2009 מערך למיון איכות בראיה ממוחשבת בבית האריזה לתמרים של הערבה הדרומית. המערך ממיין ע"פ 4 קבוצות איכות , בקצב של 5 טון לשעה.